Product Plus

Firma powstała w 1988 roku i jako pierwsze, prywatne przedsiębiorstwo produkowała  sezamki, tak poszukiwane w tamtych czasach.

Po transformacji politycznej i ekonomicznej w 1989 roku doinwestowano zakład produkcyjny w zakresie najnowszych linii technologicznych, które pozwoliły zwiększyć produkcję i  asortyment.

Firma przez wiele  lat uczestniczyła w prestiżowych targach spożywczych m.in. w Niemczech, Francji, Austrii, Anglii, Kanadzie i USA, nawiązując wiele kontaktów handlowych, dzięki którym stała się  jednym z większych eksporterów sezamków.

Od samego początku został wdrożony system HACCP, mający na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa produktów z punku widzenia ich jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji.

W kolejnych okresach został wprowadzony i certyfikowany system ISO 9001 : 2000, IFS (International Food Standard) oraz Certyfikat Bio. 

Systemy zarządzania jakością pozwalają na uzyskanie pewności, że firma wykonała wszystko dla zapewnienia bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.

Product Plus to jedna z najnowocześniejszych firm produkujących sezamki .

 

excellent cheap franckmullerwatches.to under $60 extra attractive. excellent cheap it.wellreplicas.to under $60 extra attractive. swiss https://pt.upscalerolex.to/ presents typically the community from hopes. www.burberryreplica.ru bought on the streets in new york city.