Product Plus

Firma powstała w 1988 roku i jako pierwsze, prywatne przedsiębiorstwo produkowała  sezamki, tak poszukiwane w tamtych czasach. Po roku 1989 doinwestowano zakład w zakresie najnowszych linii technologicznych, które pozwoliły zwiększyć produkcję i  asortyment. Firma przez wiele  lat uczestniczyła w prestiżowych targach spożywczych m.in. w Niemczech, Francji, Austrii, Anglii, Kanadzie i USA, nawiązując wiele kontaktów handlowych, dzięki którym stała się  jednym z większych eksporterów sezamków. Od samego początku został wdrożony system HACCP ,mający na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa produktów, z punku widzenia ich jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności ,że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta ,w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów. W kolejnych okresach został wprowadzony i certyfikowany system ISO 9001 : 2000 oraz system oparty na aktualnych wymaganiach IFS ( International Food Standard )

Product Plus, to jedna z najnowocześniejszych firm produkujących sezamki .

excellent cheap franckmullerwatches.to under $60 extra attractive. excellent cheap it.wellreplicas.to under $60 extra attractive. swiss https://pt.upscalerolex.to/ presents typically the community from hopes. www.burberryreplica.ru bought on the streets in new york city.